Keno i Kina

Keno i Kina

Keno är ett spel som en gång i tiden uppfanns i Kina. Det är det äldsta lotterispelet i världen och de nummer som ursprungligen användes var kinesiska tecken från en dikt. Syftet med dikten var att lära kinesiska skolbarn 1 000 kinesiska tecken. Dikten heter Thousand Character Classic och är långt mer än 1 000 år gammal. Spelet keno var dock reserverat för vuxna.

Kenons historia

De första 120 tecknen i den dikt som innehöll 1 000 kinesiska tecken användes för att skapa ett väldigt invecklat spelsystem. Dikten skrevs ut på en stor duk eller bräda varpå spelarna markerade de tecken de ville spela på med hjälp av bläck. Om spelaren hade markerat de rätta tecknen på brädan vann de spelet.

I den kinesiska varianten av keno spelade man alltså med 120 tecken, till skillnad från i väst där vi istället använder 80 nummer. De 120 tecknen placerades på ett spelbräde och delas in i 8 olika kategorier. Keno är ett väldigt populärt spel i Kina, där till och med kejsare har spelat spelet. Om en spelare inte lyckas pricka in rätt tecken i en viss kategori, förlorar spelaren ytterligare tre insatser. Men om spelaren vinner en viss kategori får den istället chansen att vinna på andra insatser.

Spelet kallades från början för vita duvan eftersom man i antika Kina skickade vita brevduvor med kenoresultaten. Dessa duvor flög land och rike runt för att meddela befolkningen i de olika byarna om resultaten. Det var från Kina som spelet sedermera spreds till andra delar av världen. Idag använder sig även kineserna av 80 tecken istället för de ursprungliga 120. Man spelar spelet två gånger per dag och tecknen är precis som förr indelade i olika kategorier. Genom att välja fler kategorier kan man förbättra vinstmöjligheterna, samtidigt som också priset per bricka ökar.